PROJEKČNÍ STATICKÝ KONSTRUKČNÍ ATELIÉR

SLUŽBY

KOMPLETNÍ PROJEKČNÍ ČINNOST

- zpracování architektonických studií a investičních záměrů
- vizualizace navržených řešení
- zaměření stávajícího stavu
- vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
- vypracování dokumentace pro stavební povolení
- vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby
- vypracování dokumentace pro realizaci stavby
- vypracování dokumentace skutečného provedení
- vypracování výrobní dokumentace
- vypracování individuálních záměrů investora
- vypracování statických částí projektové dokumentace
- zhotovení statických posudků staveb, konstrukcí, atd.
- vypracování statických výpočtů konstrukcí (ocelové, betonové a dřevěné konstrukce, zakládání plošné a hlubinné, opěrné stěny, skleněné konstrukce)
- návrh řešení statických poruch objektů

ENGINEERING (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

- získání stanovisek dotčených subjektů
- zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
- výkon technického a autorského dozoru na stavbě

Další činnosti související s projektem zajistíme sami nebo s našimi osvědčenými subdodavateli:

- zajištění přípojek a rozvodů zdravotní instalace, kanalizace, vytápění, slaboproudu, silnoproudu, zabezpečovací systému, specializovaných rozvodů a dalších
- požárně bezpečnostní posouzení objektu
- geodetické zaměření
-výpočet energetické náročnosti budovy
- zajištění radonových, hydrogeologických, stavebně technických, mykologických, památkových, dendrologických a dalších průzkumů a posudků
- zpracování akustických studií, studií osvětlení, oslunění a rozptylových studií
- provedení modelu stavby
- vizualizace - digitální model staveb
- fotodokumentace stavby

 

O NÁS

Vítejte na prezentačních a informačních stránkách projektového, statického a konstrukčního ateliéru TRIEN, s.r.o.

Firma TRIEN se zabývá projektovou a konstrukční činností v oboru stavebnictví a strojírenství. Ve stavebnictví je to zejména statika a projektování pozemních staveb a ocelových konstrukcí. Ve strojírenství je to především konstrukce a výroba jednoúčelových strojů, provádí však i konstrukční práce pro zájemce, kteří požadují pouze výkresovou dokumentaci pro výrobu jednoúčelových a malosériových výrobků.

 

2005

ZALOŽENO

1206

PROJEKTŮ DOKONČENO

870

Contractors Appointed

26

Awards Won
 

PROJEKTY

 

KLIENTI

 

KONTAKTY

Dotazy

Dotazy a informace na telefonu 777 777 530

Sídlo firmy - provozovna

TRIEN,s.r.o.

Stadická 1527,

Roudnice nad Labem 41301

atelier.novak@seznam.cz

Tel: 777777530